1. Trompete

Christian Egli, Gosler seit 2018
Christian Egli, Gosler seit 2018
Martin Emmenegger, Gosler seit 2012
Martin Emmenegger, Gosler seit 2012
Remo Peter, Gosler seit 2017
Remo Peter, Gosler seit 2017

Kilian Röösli, Gosler seit 2009
Kilian Röösli, Gosler seit 2009
Manuela Steiner, Goslerin seit 2018
Manuela Steiner, Goslerin seit 2018
Sandra Warth, Goslerin seit 2018
Sandra Warth, Goslerin seit 2018

Sandro Roos, Burger
Sandro Roos, Burger